IMG_2102_edited_edited_edited_edited_edi

Green Aventurine

Sodalite

IMG_2127_edited.jpg

Amethyst 

Hematite

IMG_1885_edited.jpg

Multi Stone 

IMG_1809_edited_edited_edited.jpg
IMG_2083_edited_edited_edited.jpg

Rose Quartz 

Gemstone Bracelets